top of page

הוראה מותאמת

בשיטת ההוראה המבודלת שלנו, אנו מציעים מגוון קורסים מותאמים אישית לאוכלוסיות שונות, מחינוך טכנולוגי ייחודי לבנות, דרך תכניות מתקדמות לילדים מחוננים ומצטיינים, ועד לקורסים המותאמים לשומרי מצוות או לתלמידים במסלולי חינוך חלופיים כגון חינוך ביתי או דמוקראטי. מטרתנו היא לספק חווית למידה עשירה ומשמעותית, המתחשבת בצרכים הספציפיים של כל תלמיד.

bottom of page