top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

קורסי רימון-מותאמים לקהל שומרי מצוות

בקורסים המותאמים שלנו לילדים שומרי מצוות, הלמידה תתבצע בהתאם לעקרונות ההלכה והמסורת. הקורסים מספקים ידע טכנולוגי רחב, וכוללים מגוון תחומים כמו מדעי המחשב, רובוטיקה, והנדסה, ומועברים בשילוב עם ערכים יהודיים ומוסריים שמעשירים את הלמידה ומעניקים לה משמעות נוספת.
מורים מיומנים ובעלי רקע בחינוך יהודי מדריכים את התלמידים תוך שימת דגש על כישורי חיים ואיך ליישם ידע טכנולוגי בהתאם לעקרונות היהדות. כמו כן, אנו מציעים סביבה תומכת שמעודדת שאלות ודיונים על השפעת הטכנולוגיה על החיים הדתיים והאתיים.
הקורסים מתוכננים להתאים לכל רמות הידע והכישורים, והם מספקים את הכלים והידע הדרושים להצלחה בעולם המודרני תוך כדי שמירה על זהות דתית חזקה ומאוזנת.

bottom of page