top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

AlTech קורסים מותאמים לילדים הלומדים בחינוך אלטרנטיבי

בקורסים שלנו המיועדים לילדים הלומדים במסגרות חינוך אלטרנטיביות,, אנו מציעים גישה חדשנית ומותאמת אישית שמתחשבת בצרכים ובאינטרסים הייחודיים של כל תלמיד. הקורסים נבנים על מנת לקדם חשיבה עצמאית, יצירתיות, ואחריות אישית, תוך שילוב של פדגוגיה גמישה שמאפשרת לכל תלמיד לפתח בקצבו ולעקוב אחר תחומי עניין אישיים.

הקורסים שלנו מכילים מגוון רחב של נושאים טכנולוגיים ומדעיים, ומעודדים למידה מעמיקה ומשמעותית באמצעות פרויקטים פרקטיים ופעילויות שמחייבות חשיבה קריטית ופתרון בעיות. מערכת הלימוד מותאמת להעדפות הלמידה האישיות של התלמיד ומתקדמת על פי הצלחותיו, תוך כדי שמירה על גמישות גבוהה שמאפשרת שינויים והתאמות במהלך הלמידה.

התוכניות שלנו מיועדות להכין את התלמידים לעולם מודרני ודינמי, ומספקות כלים להצלחה אקדמית ומקצועית תוך כדי כבוד ותמיכה בבחירתם של התלמידים וההורים לנתיב חינוך חלופי ומתקדם.

bottom of page